Laikraksts tautiešiem Austrālijā un plašajā pasaulē!

3359web
Avīzes pirmās lapas lasāmo versiju un AL autoru rakstu izvilkumus lūdzu skatīt iedaļās zem mājas lapas.

Laikraksts Austrālijas Latvietis nu jau 69 gadu gādā par aktuālas, interesantas un vispusīgas informācijas piegādi gan latviešiem Austrālijā, gan citur pasaulē. Šis ir vienīgais latvieši laikraksts Austrālijā, kas ir pieejams gan drukātā veidā, gan internetā!
Laikrakstu dibināja Latvijas goda konsuls Melburnā Emīls Dēliņš 1949. gadā. 2000. gadā, aizejot pelnītā atpūtā, viņš avīzes redakciju nodeva Ēvaldam Paeglim, un pēc pusotra gada redaktores darbu pieņēma Brigita Liepiņa. Viņa šajā darbā pavadīja 6 gadus, Austrālijas Latvietim piesaistot korespondentus arī no Latvijas. Tad uz īsu brīdi Austrālijas Latvieša redaktors bija Gunārs Nāgels. Pēc tam Austrālijas Latvieša redaktore bija Iveta Laine. Kopš 2013. gada oktobra avīze ir Ilzes Ostrovskas un Kristapa Brūna rokās.
Šodien laikraksts Austrālijas Latvietis, ejot laikam līdzi, informē tautiešus par notikumiem Austrālijā, Latvijā un citur pasaulē. Mums ir korespondenti ne tikai dažādās Austrālijas un pasaules pilsētās, bet tie arī pārstāv dažādas paaudzes. Tas dod iespēju sniegtajai informācijai būt ar plašu redzesloku. Vienmēr augam un veidojamies un esam gatavi uzņemt un uzklausīt gan ieteikumus, gan jaunu korespondentu idejas.

Austrālijas Latvieša saime

***


Lāčplēšu dienas sarīkojums Adelaides Dauagas Vanagu namā

Foto: Pēteris Strazds.
IMG_1199

IMG_1201

IMG_1206

IMG_1208

IMG_1210

IMG_1211

IMG_1214

IMG_1215

IMG_1216

IMG_1218

IMG_1219

IMG_1220

IMG_1221

IMG_1224

IMG_1225

IMG_1226

IMG_1227

IMG_1228

IMG_1230

IMG_1233

IMG_1234

IMG_1237