Kontakti
Abonementi
PO Box 279
Essendon VIC 3040
Australia
Tel.: +613 9478 6461

Sludinājumu maksa laikrakstā Austrālijas Latvietis
ir $6.00 par 1cm telpu 1 slejā
.