Valda Liepiņa Unknown-23

Piedzimu un uzaugu Austrālijā. Visa mana dzīve saistīta ar aktīvu darbu latviešu sabiedrībā. Pēc līkloču ceļiem, kas veduši pa Austrāliju, tad uz Latviju, tagad strādāju Luksemburgā, kur piecus gadus vadīju Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta latviešu nodaļu. Tagad jau trešo gadu vadu angļu tulkošanas nodaļu. Reāls piemērs, ka divas dzimtās valodas ir noderīgākas par vienu…  Luksemburgā aktīvi darbojos mūsu latviešu saimē. 2010. gadā biju priekšsēde vēlēšanu komisijai un šo darbu esmu turpinājusi katrā vēlēšanu vai referenduma reizē. 2008. gadā ierosināju latviešu skoliņas dibināšanu – gadu to vadīju, bet tad ar lielu prieku šo nozīmīgo darbu nodevu jaunajām māmiņām. Skola “Strops” turpina  savu aktīvo darbu. Dziedu Luksemburgas latviešu koŗī “Meluzīna” un 2013.gadā ar kori piedalījos Dziesmu svētkos Latvijā. 2009. gadā ar Luksemburgas folkloras kopu “Dzērves” arī piedalījos Dziesmu svētkos. Lai gan darbā esmu nogājusi mazliet malā no ikdienas darba ar latviešiem un latviešu valodu, kāds mans bērnības sapnis piepildījies – strādāt pilnvērtīgu darbu ar latviešiem, ar latviešu valodu. Strādāt darbu, kas vērsts uz Latvijas nākotni.

<<<< >>>>


Edmunds Smalkais Document2

Varēja būt ap piektās un sestās dekadas miju pagājušajā gadu simtā, kad Dēliņš meklēja kādu, kas AL ,,taisītu“ krustvārdu mīklas. Pieteicos. Jau 50-to gadu beigās ļoti aktīvi kļuva Dziesmuvara un Melburnas operešu ansamblis, ar ik gadus jaunu koncerta programmu un opereti vai dziesmu spēli. Ar abām vienībām viesojāmies arī Adelaidē un Sidnejā. Darba sanāca par daudz un krustenes bija jāuzdod. Pie AL atgriezos kā korrektors, kad redaktores pienākumus uzņēmās Brigita Liepiņa. Mainoties ar Birutu Petrapsch’u katru otro nedēļu uzcepu arī pa krustenei. Tagad sakarus ar AL uzturu, šad un tad aizsūtot avīzei pa rakstiņam.


<<<< >>>>

CIMG3071


Uldis Brūns ir dzimis un audzis Austrālijā, Adelaidē. Latvietība un Latvija viņam ir bijusi tuva no pašas bērnības. To viņš māca arī saviem bērniem. Lai tie nav tikai tukši vārdi, Uldis kopā ar ģimeni 2006. gadā pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Doma bija palikt tikai vienu gadu, bet Latvija izrādījās tik tuva sirdij, ka Uldis vēl šodien, neskatotoes uz dziļo finansiālo krīzi, auksto Latvijas ziemu un nesakārtoto valsts vadīšanu, dzīvo Latvijā.

<<<< >>>>
Juris Krādziņš

Screen shot 2016-10-26 at 2.52.57 PM