Krustvārdu mīkla 888

888

Atrisinājums atradīsies laikrakstā Austrālijas Latvietis Nr. 3380