Laikraksts tautiešiem Austrālijā un plašajā pasaulē!

Kur lasām Laikrakstu "Austrālijas Latvietis" ?!

Austrālijas Latvietis Bastejkalnā pie "govīm", Latvijā. Kur tu to lasi?

Austrālijas Latvietis grāmatnīcā Zvaigzen - direktore Vija Kilbloka , Latvijā. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis Vidzemes āboliņa laukā, Latvijā. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis Rīgā. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis Zelta krastā, Austrālijā. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis publicēts 1967. g. AL nr. 904. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis Bostonā. (Veltīts traģiskajam Bostonas terora uzbrukumam - esam kopā ar jums.) Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis Berlīnē. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis Folls Krīkā (Falls Creek) - Austrālijā. Kur tu to lasi?Austrālijas Latvietis Taizemē. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis visiem iecienītā kafejnīcā Ala, Latvijā. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis slēpojot Kanādā. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis zem Džakarandas koka Melburnas Latviešu namā. Kur tu to lasi?

Laimīgu Jauno Gadu!

Austrālijas Latvietis palīdz Ziemassvētku vecītim atpūsties pēc grūtā darba. Kur tu to lasi?


Austrālijas Latvietis pie Lielā Banāna Jaundienvid Velsa. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvieti” lasa Misiņa bibliotēkas vadītāja Gunta Jaunmuktāne. Kur tu to lasi?

11. novembris - Lāčplēša diena!

Austrālijas Latvietis neaizmirstulīšu laukā 11. novembra piemiņai. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvieti” lasa arī briesmonīši Haloinas naktī...... Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Jaunzelandē Wai-o-tapu Parkā. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Jaunzelandē, Auklandes "Sky city" tornī. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Austrālijas Bumeranga jūrmalā. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Sidnejā. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Melburnas Latviešu ciemā. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” atpūšoties Honkongā. Kur tu to lasi?“Austrālijas Latvietis” raganu mājā Amerikā. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” pie MIT - Massachusetts tehnoloģijas institūta. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Latvijā, Jūrmalas piemājas dārziņā. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Latvijā, kafejnīcā Sala. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Latvijā, zem Ziemassvētku eglītes. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Rīgā, Kronvalda parkā. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Ēģiptē. Kur tu to lasi?


“Austrālijas Latvietis” Rīgā pie Mola. Kur tu to lasi?
“Austrālijas Latvietis” zem ābeles kuplajiem zariem Viktorijā, Austrālijā.

Laikraksts Austrālijas Latvietis nu jau 65 gadu gādā par aktuālas, interesantas un vispusīgas informācijas piegādi gan latviešiem Austrālijā, gan citur pasaulē. Šis ir vienīgais latvieši laikraksts Austrālijā, kas ir pieejams gan drukātā veidā, gan internetā!
Laikrakstu dibināja Latvijas goda konsuls Melburnā Emīls Dēliņš 1949. gadā. 2000. gadā, aizejot pelnītā atpūtā, viņš avīzes redakciju nodeva Ēvaldam Paeglim, un pēc pusotra gada redaktores darbu pieņēma Brigita Liepiņa. Viņa šajā darbā pavadīja 6 gadus, Austrālijas Latvietim piesaistot korespondentus arī no Latvijas. Tad uz īsu brīdi Austrālijas Latvieša redaktors bija Gunārs Nāgels. Pašreiz Austrālijas Latvieša redaktore ir Iveta Laine.
Šodien laikraksts Austrālijas Latvietis, ejot laikam līdzi, informē tautiešus par notikumiem Austrālijā, Latvijā un citur pasaulē. Mums ir korespondenti ne tikai dažādās Austrālijas un pasaules pilsētās, bet tie arī pārstāv dažādas paaudzes. Tas dod iespēju sniegtajai informācijai būt ar plašu redzesloku. Vienmēr augam un veidojamies un esam gatavi uzņemt un uzklausīt gan ieteikumus, gan jaunu korespondentu idejas.

Austrālijas Latvieša saime